دوره جامع هدف گذاری

دوره جامع هدف گذاری و برنامه ریزی سه ساعت آموزش ویدیوییو یک ماه پشتیبانی و مشاوره کامل سرفصل های دوره:…

15
ریال۴,۶۰۰,۰۰۰

قدرت شناخت و انتخاب درست

دوره ی قدرت شناخت و انتخاب درست … هوای پتانسیل های مهم زندگیت رو داشته باش … دوره‌ی قدرت شناخت…

25
ریال۹۹۰,۰۰۰